Διαδώστε το: Πως μπορούμε να πάρουμε πίσω την κατοικία μας εάν κατελήφθη παρανόμως;

Διαδώστε το: Πως μπορούμε να πάρουμε πίσω την κατοικία μας εάν κατελήφθη παρανόμως;

burglar home thiefΓια να μάθουν ὅλοι ὅτια τα βαθειά νομικά εἶναι ἁπλᾶ! Μόλις διαπιστώσετε κατάληψη σε σπιτικό σας, δέν πηγαίνετε στήν ἀστυνομία! Δέν θα ἐνοχλήσετε κἂν τους καταληψίες. Καλεῖτε δύο – τρεῖς δυνατούς φίλους σας και τούς πετᾶτε (ἔξω ἀπό την κατοικία σας) με τις κλωτσιές!

Ανακατάληψις νομῆς με ἴδιες δυνάμεις

Αὐτό λέγεται «ἀνακατάληψις νομῆς με ἴδιες δυνάμεις», ἐπιτρέπεται ῥητῶς ἀπό το νόμο και εἶναι ἀτιμώρητος, λόγῳ ἐλλείψεως δόλου!


loading...

Ἐάν εἰδοποιήσετε την ἀστυνομία θα καταγραφῆ το συμβάν και θα στοχοποιηθεῖτε ἐσεῖς!

Ἀπολύτως νόμιμα!

Ἄρθρον 985 Ἀστικοῦ Κώδικος, παράγραμος 1, λέμε και ὁρίζεται ῥητῶς!

«Ὁ νομέας ἔχει δικαίωμα να ἀποκρούσῃ με την βία κάθε διατάραξη ἢ ἀπειλουμένη ἀποβολή ἀπό τήν νομή»

Στην Ἄμεσο, Ἀδήριτο (με ἐνδεχομένη τῆς ὁποιασδήποτε ἀναβολῆς), Αὐτοδύναμο ἀνακατάληψη, ἐπιτρέπεται και προβλέπεται ἀπό τον Ἀστικό Κώδικα (και) βοηθός νομῆς!

Γιατί τα νομικά για τους ἀληθεῖς δικηγόρους και Έλληνες στην ψυχή, δεν εἶναι παπαριές και χιλιάδες σελίδες, με πανηλίθιες βρεφονηπιακές μπουρδολογίες, ἀλλά δύο λόγια και σταράτα!

Κωσταρέλλος Γεώργιος

Σημείωσις

Τὸ ὅ,τι ἡ αὐτοδύναμος προστασία τῆς νομῆς δὲν πρέπει νὰ φθάνῃ σὲ ὑπέρβαση τῆς «ἀμύνης» (κατάστασις ἀνάγκης λέγεται νομικῶς), τὴν ὁποίαν ἐπιχειρεῖ ὁ ἐξωσθεὶς νομεύς, ὄχι ἁπλᾶ προβλέπεται (κι αὐτὸ ἀπὸ τὸν Νόμο) ἀλλὰ εἶναι καὶ σύμφυτον μὲ τὴν ἁπλῆ Λογική!
Π.χ. δὲν μπορεῖς δηλαδὴ νὰ πᾷς μὲ τὸ ὅπλο καὶ νὰ τραυματίσῃς τὸν καταληψία, ἐὰν αὐτὸς δὲν ἔχῃ ὅπλο… κλπ…
Γιὰ νὰ τὸ κάνω «λιανά».
Τὸ «Ἀμέσως», συμφώνως μὲ τὸν νομολογία, σημαίνει ὅτι «ἀμέσως ἔλαβες γνώση (εἶδες, διεπίστωσες τὴν κατάληψη τοῦ ἀκινήτου σου», «μπουκάρισες μόνος σου -ἢ μὲ φίλους, συγγενεῖς κλπ, ποὺ σὲ ἐσυνόδευαν, οἱ ὁποῖοι εἶδαν καὶ αὐτοὶ τὴν κατάσταση καὶ σὲ ἐβοήθησαν νὰ ἀνακαταλάβῃς τὴν νομή σου καί, τελικῶς τὴν ἀνακατέλαβες).
«Αὐθωρεῖ καὶ παραχρῆμα» δηλαδή. 
Δὲν σημαίνει ὅτι καθόσουν καὶ σκεπτόσουν ἐὰν θὰ ἔπρεπε νὰ μπῇς, ἐὰν θὰ ἔπρεπε νὰ καταθέσῃς αἴτηση ἀσφαλιστικῶν μέτρων, ἐὰν θὰ ἔπρεπε νὰ πᾷς ἢ πῆγες στὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα…
Ἐὰν δράσῃς «ἀμέσως», ὅπως ἀναφέρεται παραπάνω, μπορεῖ μὲν νὰ καταθέσῃ κάποιος (ἐκ τῶν καταληψιῶν) μήνυση ἐναντίον σου, ἀλλὰ θὰ ἀπαλλαγῆς «ἐλλείψει δολίου προαιρέσεως».
Ἐὰν δὲν δράσῃς «ἀμέσως» τότε μόνον ἡ ἄχρηστη δικαστικὴ ὁδὸς σοῦ ἀπομένει!

Κοινοποιεῖστε το!

src: filonoi.gr/2017/03/06/pos-mporoyme-na-paroyme-piso-thn-katoikia-mas-ean-katelhfthh-paranomos/

Άφησε το σχόλιό σου (εδώ):